Når vi ikke har os selv i spil

Når vi mærker en længsel efter at bidrage med mere eller andet i vores arbejde og ikke evner at sætte os selv og vores styrker i spil, vil det ofte udmønte sig i en utilfredsstillende jobsituation.

Hos nogle opleves det blot som en frustration, hos andre giver det decideret stress eller meningskrise.

Når vi ikke bringer os selv i spil, er det fristende at sige, at det skyldes ydre omstændigheder, som chefen, arbejdspladsen og jobbet, men min erfaring er, at langt de fleste årsager, skal findes inde i os selv.

De primære områder, som jeg har identificeret hos mine kunder er:

  1. Mangel på kendskab til eller anerkendelse af egne styrker (de kan afdækkes)
  1. Begrænsninger i tanker og overbevisninger omkring egne evner, talenter og værdi (de kan transformeres)
  1. For høje krav til sig selv – uforholdsmæssig perfektionisme. (den kan balanceres)

Det er desværre helt almindeligt, at mange mennesker ikke har deres primære styrker og største talenter i spil i det job, de besidder.

Gallup International har igennem mange års studie konkluderet, at kun hver 5 medarbejder har deres største styrker og talenter i spil på jobbet.

Det er samtidig paradoksalt at have høje krav til sig selv, når man ikke har kendskab og adgang til sine primære styrker og talenter – alligevel sker det ofte med både stress, utilfredshed og frustration til følge.

Det er en kamp, der er svær at vinde og løsningen er ikke at kæmpe videre, men at justere og navigere på den ny måde.

Jeg afdækker ved hjælp af testværktøjet, Talentindikator, dine største talenter og hjælper dig til at omsætte dem til styrker, så du kan sætte dig selv i spil på en langtidsholdbar facon, der både understøtter dine grundlæggende værdier og imødekommer dine ambitioner.

Bring dine talenter i spil

Produkter og priser