Styrkebaseret Coaching

– et forløb til afklaring af dine kernetalenter og største styrker

Styrkebaseret coaching er for dig, som vil kende dine talenter og styrker, og få dem integreret i dit arbejdsliv, så du:

  1. Kan få dig selv mere i spil og gøre mere af det du er bedst til
  2. Kan få mere arbejdsglæde og flow i dit arbejdsliv
  3. Opnår endnu bedre resultater med lethed og nydelse

En undersøgelse foretaget af Gallup International viser, at kun hver femte medarbejder kender deres styrker og har dem i spil i deres arbejdsliv. Samme undersøgelse viser, at de som har deres styrker i spil er 3 gange så produktive. Når vi anvender vores styrker, har vi lettere adgang til arbejdsglæde og flow. Bruger du dit fulde potentiale, eller er der mere du gerne vil have i spil?

Når vi ikke har vores fulde potentiale i spil er det ofte en kombination af at de rammer vi opererer indenfor, og de tanker vi har om rammerne. I dette forløb vil vi udforske og udfordre begge dele.

Gennem styrkebaseret coaching og øget forståelse af egne styrker bliver du:

  1. Bedre til at forstå og rumme dig selv og andre
  2. Bedre til at sige til og fra og sætte grænser, og kun tage det ansvar som tilfalder dig
  3. En bedre leder, medarbejder eller kollega.

Vi tager udgangspunkt i testen TalentIndikator, som identificerer dine talenter og nontalenter, og i et derpå følgende coachingforløb finder vi sammen frem til din styrker. Du kan læse mere om TalentIndikator styrketest her.

Talenter beskriver hvilke ting vi er gode til. Der hvor vores hjerne har lettest og bedst. Får vi opgaver inden for disse områder, finder vi dem lette, sjove og spændende. Får vi opgaver som falder uden for disse områder, bliver det hårdt arbejde som for det meste demotiverer os. Mennesket vokser der hvor de har talent og kæmper, der hvor de ikke har det.

Produkter og priser