TalentIndikator

– en test til afklaring af dine største styrker

TalentIndikator-testen er baseret på Gallup Internationals undersøgelse af, hvilke talenter der er tilstede hos medarbejderne i  de virksomheder, som har størst succes. Testen måler på 34 forskellige talenter og viser dig hvilke 9 af dem der er dine største talenter.

TalentIndikator styrketest afdækker ikke blot hvordan mennesker bliver opfattet af en gruppe, men også menneskers ægte potentiale – deres talenter.

Talenter er en del af det vi definerer som en styrke. En styrke består af Talent + Viden + Erfaring. Fjerner man talentet fra den ligning, vil styrken i bedste fald være middelmådig. Er kun talentet til stede, vil styrken normalt også være middelmådig. Men så snart et talent tillægges viden og erfaring, vil man lynhurtigt nærme sig excellence. Som menneske vokser du der hvor du har talent, og kæmper der hvor du ikke har det.

Talenter beskriver hvor vores hjerner har let ved at fungere og det vi dermed er gode til. Talenter er som vores 6-sporede motorveje. Når vi får opgaver, hvor vi kan bruge vores talenter, vil vi opleve dem som lette, sjove og spændende. Får vi opgaver som falder uden for disse områder, bliver det hårdt arbejde, som for det meste demotiverer os.

TalentIndikator styrketesten afdækker:

  • Dine 9 toptalenter
  • Hvad netop du virkelig er god til
  • Hvilken adfærd det giver
  • Hvad du tilfører en diskussion
  • Hvad der driver dig
  • Hvad der motiverer dig

Selve TalentIndikator-testen tages online. Der stilles 204 spørgsmål, hvilket giver en høj statistisk validitet. Sproget er let tilgængeligt og alle spørgsmålene er formuleret positivt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, og alle talenter er lige gode. Det tager ca. 35-40 minutter at tage testen, og du skal sørge for at kunne være uforstyrret undervejs.

Når du har gennemført TalentIndikator testen forbereder jeg tilbagemeldingen, og vi aftaler derefter en tid hvor tilbagemeldingen kan foregå. Tilbagemeldingen tager ca. 2 timer.

TalentIndikator er udviklet af Biz Consulting – læs mere på www.talentindikator.dk.

Produkter og priser