Kan du overspille dine styrker – så dine største styrker arbejder imod dig?

Du har sikkert ofte hørt, at dine største styrker også er dine største svagheder. Dette udsagn er jeg ikke enig i. Men, jeg er med på, at hvis du overspiller dine styrker, så kan det FØLES som om de arbejder imod dig og gør dig svag. De er dog stadig dine største styrker, også selvom de, når de er ubalancerede, kan spænde ben for dig.

Det er vigtigt for mig at pointere, at det IKKE er det samme som, at du nu skal tilbage til at forbedre dig med udgangspunkt i dine svagheder og det du ikke er så god til. Dine største styrker KAN gøre dig svag, men det er ikke dine reelle svagheder. Der kan nemlig skrues op og ned for dine styrker. Dine svagheder, derimod, er langt sværere at skrue op for.  Du kan skrue op og ned på dine styrker (og ja det kræver arbejde), men det er stadig det du er bedst til, mens dine reelle svagheder er noget du ALDRIG bliver den bedste til. I min Talent Indikator styrketest kalder jeg det for dine talenter og dine ”non-talenter”.

Dine styrker ER og bliver dine styrker. Der er markant forskel på at skulle arbejde på at skrue ned for eller balancere brugen af dine styrker, så de rent faktisk arbejder for dig, i stedet for at arbejde imod dig, og så det at du skal forsøge at lære dig selv ting som du ikke er den bedste til, og heller aldrig bliver den bedste til. Lad mig give dig et eksempel.

Hvordan kan du overspille dine styrker?

En virksomhedsleder har gjort det rigtig godt. Han er en rigtig driftig person, som altid ser den store vision og har det strategiske overblik. Han er altid optimistisk og ser mulighederne og styrer direkte mod målet. De ansatte elsker at arbejde for ham, fordi der sker så meget og tingene hele tiden flytter sig. Virksomheden når hele tiden sine mål og der er skabt stor succes. Virksomheden vokser og der bliver pludselig mange driftsmæssige opgaver og personalepleje. Virksomhedslederens styrker ligger ikke indenfor drift og personalepleje, og fordi han mærker, at tingene har ændret sig og der er kommet opgaver til som han synes er sværere, skruer han ubevidst op for de styrker han nu engang har i sin værktøjskasse, nemlig at lave endnu større visoner, strategier og mål og forsømmer at samle trådene op længere bagud i fødekæden.

For en leder hvis yndlingsværktøj er en hammer, kan alting synes som et søm.

Virksomhedslederens største styrker er at evne at se visionen, at kunne lægge en strategi og gennemføre dem. Han er mega målrettet. I nogle situationer FOR målrettet og uden hensynstagen til at virksomheden er vokset og der nu skal noget andet til også. Jo hurtigere væksten går, jo hurtigere bevæger han sig. Han er i sin geni-zone, MEN jo sværere det bliver jo mere skruer han op for sin styrker (fordi det er det han kan/gør bedst). Pludselig er hans styrker i ”over-use” i forhold til hvad behovet er.

For at skabe balance skal vi gøre 2 ting: 1. Vi skal have virksomhedslederen til at skrue lidt ned for hans styrker og 2. Vi skal have nogle til at tage over i forhold til hans svagheder. Jeg kalder det brug af modvægte. Når jeg sidder overfor superdygtige projektledere f.eks., som er verdensmestre i at drive deres projekter frem til mål, men som har mindre fokus på om folk er med, så beder jeg dem altid udpege én i deres team, som de har erfaret altid har styr på hvor folk er, og beder dem alliere sig med hende eller ham for at sikre sig, at projektlederen bliver informeret, når der skal stoppes op og lyttes.

Et andet eksempel på styrker der er i ”over-use” kunne være:

Den harmoniskabende leder, som har skabt en bæredygtig organisation, hvor der er stor fokus på worklife balance. Der er ingen kontrol og alle arbejder med frihed under ansvar og der er aldrig nogen syge fordi folk trives utrolig godt i deres arbejde. MEN, når der ind imellem er en som ikke udfylder sine sko, så kan han ikke finde ud af at få vedkommende fyret eller re-allokeret og frustrationen over at skoene ikke bliver udfyldt breder sig til hele organisationen, som hele tiden bliver sat tilbage, hver gang opgaver rammer dennes skrivebord. Her skal den harmoniskabende leder coaches til at træffe beslutninger om fyring/re-allokering og måske endda have nogle til at hjælpe sig med den for ham meget penible sag.

Hvordan kan du balancere dine styrker?

Min pointe er, at til trods for at vores største styrker nogle gange bliver til vores værste fjende, så er det SÅ vigtigt at vi forstår at anse os selv gennem linsen af potentiale i stedet for linsen af fejl og forbedringer, der hele tiden skal foretages for at vi kan have det godt med os selv og vores præstationer. Der går SÅ meget potentiale spildt når vi anskuer os selv ud fra en liste af forbedringsmuligheder.

Uanset hvor meget du afstiver din svage sider (altså de ”rigtige” svage sider – dine ”non-talenter”), så vil du aldrig blive stærk til dem, og uanset hvor meget du lærer at begrænse dine overdrevne styrker, så vil de altid fylde meget i dig.

Rækkefølgen til den positive personlige udvikling ser efter min mening sådan her ud. Og tro mig – jeg HAR prøvet den anden vej – den virker ikke!:

  1. Lær dine styrker at kende og få et sprog for dem
  2. Accepter dig selv med den styrkepakke du nu en gang har
  3. Bring dine styrker så meget i spil som muligt
  4. Få hjælp til at balancere dine største styrker
  5. Få allieret dig med nogle der kan skabe ”modvægt” til dine styrker, så der skabes balance
  6. Lær at tackle dine svagheder/”non-talenter” så de fylder mindst muligt i din hverdag