Kan dine personlige styrker egentlig bruges til noget?

JA, kan jeg svare HELT uden at kende dig. Vi har ALLE styrker, som vi kan bringe i spil i de rette sammenhænge.

Spørgsmålet er blot om du er bevidst om dem, om du tillægger dem den værdi de har, samt hvorvidt du oplever, at de kan blive bragt i spil i dit arbejdsliv.

Jeg møder ofte meget talentfulde og intelligente mennesker, som ikke har fundet den rette anvendelse af deres styrker i deres arbejdsliv, og som derfor konkluderer at de ikke er ligeså dygtige som deres kolleger.

Faktisk kan de ofte godt mærke at de ”kan noget”, men hvis de ikke kan dét som arbejdsgiveren efterspørger (eller man tror de efterspørger), så føler den enkelte sig mangelfuld.

Det går udover selvtilliden ikke at passe i kasserne

Som f.eks. Annesofie der arbejder som specialist i en IT-virksomhed. Hun er specialist af uddannelse og jobtitel, men i virkeligheden er hun generalist og hendes jobfunktioner ligeså. På den ene side har hun en arbejdsplads, som har fundet ud af at gøre gavn af hendes største styrker som generalist, og både en chef og kollegaer som sætter stor pris på hendes arbejdsindsats, MEN det foregår alt sammen på et ubevidst plan. De har nemlig ikke gjort sig klart HVORFOR, hvilket betyder, at når Annesofie skal bedømmes ud fra de givne rammer for bonus, og når hun skal forfremmes, så falder Annesofie mellem to stole. Hendes styrker, kompetencer og opgaveløsning bliver således på den ene side værdsat, men når hun skal have lønforhøjelse eller en ny stilling, så passer hun ikke ned i kasserne, og hun ender med at blive overset, falde mellem to stole og ikke blive belønnet for hendes indsats, og ender derfor med ikke at føle sig værdsat, og det går ud over selvtilliden.

Det er en helt klassisk betragtning om, at vi kun kan belønne det som vi direkte kan måle værdien på bundlinen. Og når jeg skriver direkte, så mener jeg direkte, for selvfølgelig har Annesofies indsats værdi på bundlinien, vi kan bare ikke måle den – direkte.

Jeg ser for tiden serien ”Suits” på Netflix, som handler om en flok succesfulde advokater. Til min helt store glæde, er en af de meget fremtrædende karakterer i serien sekretæren Donna, som er skildret, som en uundværlig skikkelse, fordi hun er så menneskeklog og ser og observerer alle de små usagte ting mellem karaktererne i serien, som ofte ender med at være af afgørende betydning for relationerne såvel som for bundlinen.

Det er en stærk skildring af hvor vigtigt også de styrker som traditionelt set bliver anset for lidt blødere styrker, kan have afgørende betydning for resultaterne og relationerne i en virksomhed.

Jeg elsker når det sker, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i fremtidens virksomheder vil dæmme meget mere op for ikke kun at anerkende, men også belønne, alle styrker mere ligeligt – bløde som hårde.

Det er vigtigt, at vi SELV kender vores værdi

Vi er alle i stor stil underlagt kulturelle normer og værdier. I virksomhederne såvel som i vores øvrige liv. Det betyder at vi ofte komme til at tolke os selv igennem omverdenens briller og hvad vi oplever som værdsat, men hvis du ønsker at få dig selv mere i spil, så bliver du selv i langt højere grad nødt til at tage ansvar for at værdisætte det du kan og de styrker du har.

Det er lettere sagt end gjort, hvis man først har fået et par gok i nøden i sit arbejdsliv. Men et godt sted at starte, er at blive fuldstændig klar over, hvornår vi er i flow. Hvilke arbejdsopgaver og situationer oplever du lette og nydelsesfulde? Kan du komme til at lave noget mere af det, eller sidder du på en arbejdsplads, hvor lige præcis det du gør, når du har det sjovest ikke rigtig er værdsat, så skal du måske overveje, om ikke der kan være andre arbejdspladser, som kan finde værdi i det. Men du skal starte med selv at anerkende dem.