Hvad vil det egentlig sige at være autentisk?

At være autentisk vil sige, at man tør være sig selv uden at konstruere noget og lave noget om på sig selv. At turde vise det HELE. Alt hvad der er – også det man ikke så godt kan lide selv. Eller som man tidligt i livet har lært ikke passer ind.

Langt de fleste af os er konditioneret af omgivelserne og har gennem vores opvækst lært, at vi har skullet slibe lidt på os selv for at passe ind i vores families normer, til vores fars og mors humør samt hos de mennesker som vi i øvrigt omgav os med i skolen og i fritidslivet. Ligeså langsomt lukker vi gennem livet ned for sider af os selv. Jeg vil vove at påstå, at det er sådan for ALLE – også de mennesker, som ikke har erkendt det 🙂 . Vi har fået skabt en persona, som vi tror er os, men flere mærker at der er ”mere” derinde.

Debbie Ford brugte det billede, at vi bliver født som et slot med adgang til hundredevis af værelser, og lidt efter lidt lukker vi ned for værelserne, og nogle sidder til sidst tilbage i en etværelses lejlighed med meget små udfoldelsesmuligheder, og herfra er det svært at mærke livet.

Vores skole-, uddannelses- og arbejdsliv er ligeledes med til at give os en fornemmelse for, hvad det er der er ”vigtigt” at kunne og hvad der er ”noget værd”. Hvilke talenter som bliver honoreret og hvilke som man helst skal pakke lidt væk. Jeg ser det når jeg laver test-tilbagemeldinger, når jeg præsenterer mennesker for det jeg kalder deres ægte potentiale. Deres præferencer. Deres 4-sporede motorveje. Der hvor der altid er strøm på. For rigtig mange mennesker er det lykkedes at lukke ned for deres største potentiale. Eller faktisk kan man ikke rigtig lukke ned for det, men man underkender fuldstændigt det man ”kan” og er bedst til, fordi man har lært, at det ikke nødvendigvis er det som skaber værdi.

 

Den styrkebaserede tankegang hænger tæt sammen med autenticitet

I den styrkebaserede verden ved vi, at jo mere du er ”hjemme” hos dig selv og hviler i dig selv, jo mere effektiv og produktiv er du. Derfor er det strengt nødvendigt, at vi alle finder ind til det sted, hvor vi kan og tør være autentiske. At være autentisk er der vores virkelige potentiale ligger.

De fleste af os har ofte så travlt med at præstere og øge bundlinjen at vi har glemt, hvor evnen til at kommer hen til de resultater vi ønsker os kommer fra. Nemlig ved at være mere os selv og gøre mere af det vi er bedst til.

De fleste af os ved godt intuitivt, at når vi tør være meget mere dem vi er, så lykkes ting meget lettere og ubesværet. I det øjeblik du stopper med at fortælle ”historier” og tør stå ved HELE dig selv, så sætter du al energien fri, og det kan andre mærke. Du bliver fri og let. Du bliver magnetisk.

Hvis du ønsker at have en hverdag i flow og trivsel, skal du være villig til at tage din frygt og bekymring i hånden, og finde ind til modet til at handle i overensstemmelse med det du mærker. Mange tror de skal fjerne frygten og undertrykke den, men det bliver den desværre kun større af. Du kan måske bilde dig selv ind, at den ikke længere er der, men i de underliggende toner kommer den til at styre dit liv i en eller anden grad. Følelsen af frihed opstår altså først, når du tør tage den i hånden og er i stand til at ”være med alt det som ER”.

 

Hvordan kan du i højere grad være autentisk allerede i dag?

  1. Træn villigheden til at være sårbar. Stå ved dig selv også når omgivelserne ikke måtte begunstige den du er (og husk at hvis du kan gøre det uden drama, så vil du med tiden blive magnetisk)
  2. Afdæk dine største styrker og talenter. Vid hvor du især er stærk – det giver et godt fundament til at stå ved dig selv også i de situationer, hvor du ikke ejer de kvaliteter der måtte synes at være nødvendige i den givne situation.
  3. Vær nysgerrig og se om du kan komme ”bag ved” den persona du har fået dannet. Det billede af dig selv, som du gerne vil have andre ser.
  4. Stop al forstillelse og skuespil og øv dig på, skridt for skridt, at vise endnu mere af dig selv
  5. Vær god ved dig selv på vejen. Det kræver træning og mod, og ingen kommer derhen med et snuptag

 

Hvis du har fået lyst til at opnå større indsigt i dine egne styrker og talenter, og komme nærmere dit autentiske jeg, så læs mere om styrketesten her.